Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/911
Dodávateľ: ESKO RV, s.r.o.
IČO: 36816761
Adresa dodávateľa: Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava
Popis: Kontrola originality na pracovný stroj Greder.
Cena s DPH (€): 125,00
Vystavené: 15/05/2019
Zverejnené: 22/05/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky