Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/912
Dodávateľ: Dopravná spoločnosť s.r.o. Rožňava
IČO: 36187569
Adresa dodávateľa: Šafárikova 473, 048 01 Rožňava
Popis: Vykonanie technickej kontroly na špeciálne motorové vozidlo značky Autogreder SHM 4-120.
Cena s DPH (€): 43,00
Vystavené: 15/05/2019
Zverejnené: 22/05/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky