Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/927
Dodávateľ: C G S spol. s r.o.
IČO: 698202
Adresa dodávateľa: Sasinkova 14, 811 08 Bratislava
Popis: Predĺženie aktualizácie programu Terra
Cena s DPH (€): 402,00
Vystavené: 20/05/2019
Zverejnené: 22/05/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky