Číslo objednávky:2019/MI/688
Dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX – EKO
IČO: 10689877
Adresa dodávateľa: Pokroku 16, 040 11 Košice
Popis: Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
Cena s DPH (€): 700,00
Vystavené: 11/04/2019
Zverejnené: 12/04/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Michal Kráľ
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky