Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/RV/1517
Dodávateľ: L and L TRADING spol. s r.o.
IČO: 31664890
Adresa dodávateľa: Rozvojová 2/B, 040 11 Košice
Popis: cement
Cena s DPH (€): 348,00
Vystavené: 15/08/2019
Zverejnené: 23/08/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zoltán Ujházy
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent strediska
Detail objednávky