Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/RV/862
Dodávateľ: L and L TRADING spol. s r.o.
IČO: 31664890
Adresa dodávateľa: Rozvojová 2/B, 040 11 Košice
Popis: cement
Cena s DPH (€): 720,00
Vystavené: 10/05/2019
Zverejnené: 22/05/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gabriel Grecmacher
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ oblasti
Detail objednávky