Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/SNV/278
Dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o.
IČO: 31659641
Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: uskladnenie KO
Cena s DPH (€): 300,00
Vystavené: 07/02/2019
Zverejnené: 15/02/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Vladimír Baloga
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ oblasti
Detail objednávky