Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1036
Dodávateľ: BBF elektro s.r.o.
IČO: 36177245
Adresa dodávateľa: Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: Technicko - organizačné zabezpečenie športového dňa SC KSK 2020
Cena s DPH (€): 4098,00
Vystavené: 19/06/2020
Zverejnené: 22/06/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zuzana Slivenská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky