Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1153
Dodávateľ: W.R.V., s.r.o.
IČO: 46420096
Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 2685/108, 962 21 Lieskovec
Popis: Servisné prehliadky vysokotlakových horúcovodných čističov
Cena s DPH (€): 762,00
Vystavené: 06/07/2020
Zverejnené: 09/07/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku
Detail objednávky