Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1210
Dodávateľ: ABTEX s.r.o.
IČO: 36600377
Adresa dodávateľa: Jenisejská 10, 4012 Košice
Popis: Materiál a prostriedky na ochranu a dezinfekciu v súvislosti výskytu Koronavírusu COVID-19
Cena s DPH (€): 1074,00
Vystavené: 14/07/2020
Zverejnené: 17/07/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky