Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1212
Dodávateľ: Slovenská správa ciest
IČO: 3328
Adresa dodávateľa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Popis: objednávka tlače máp 1:75 000
Cena s DPH (€): 35,76
Vystavené: 15/07/2020
Zverejnené: 17/07/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku
Detail objednávky