Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1225
Dodávateľ: Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. organizačná zložka
IČO: 46380434
Adresa dodávateľa: Michalská 9, 811 01 Bratislava
Popis: Zabezpečenie odbornej literatúry na právne odd.
Cena s DPH (€): 493,00
Vystavené: 16/07/2020
Zverejnené: 17/07/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku
Detail objednávky