Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1348
Dodávateľ: JOGA spol. s r.o.
IČO: 31708251
Adresa dodávateľa: Lesná 5, 053 61 Olcnava
Popis: Vyčistenie, presmerovanie kanalizačného potrubia
Cena s DPH (€): 1182,00
Vystavené: 06/08/2020
Zverejnené: 07/08/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky