Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1484
Dodávateľ: Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO
IČO: 17270219
Adresa dodávateľa: Kochanovská 194, 7801 Sečovce
Popis: Materiál na výrobu klietok pre semafory
Cena s DPH (€): 261,67
Vystavené: 27/08/2020
Zverejnené: 04/09/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci ekonom. oddelenia
Detail objednávky