Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1554
Dodávateľ: Alexander Jankovič - GAZEL
IČO: 40939243
Adresa dodávateľa: Kapoňa 27, 076 84 Leles
Popis: Elektrospotrebiče - ohrievač vody pre Veľké Kapušany
Cena s DPH (€): 818,40
Vystavené: 10/09/2020
Zverejnené: 07/10/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci ekonom. oddelenia
Detail objednávky