Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1605
Dodávateľ: Ing. Blanka Barnová
IČO: 37710516
Adresa dodávateľa: Dúbravská 7926/62, 080 01 Prešov
Popis: Spracovanie projektu výsadby stromov v rámci projektu Obnova cestnej zelene pri cestách II. a III. triedy v KSK
Cena s DPH (€): 5614,80
Vystavené: 18/09/2020
Zverejnené: 18/09/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky