Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1737
Dodávateľ: Siemens Mobility, s.r.o.
IČO: 51443287
Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Popis: Dlhodobý prenájom a servis signalizačného zariadenia
Cena s DPH (€): 3288,00
Vystavené: 08/10/2020
Zverejnené: 15/10/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky