Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1793
Dodávateľ: MiW s.r.o.
IČO: 36509132
Adresa dodávateľa: Levočská 9, 064 01 Stará Ľubovňa
Popis: Nákup modulárnych kontajnerov
Cena s DPH (€): 62514,06
Vystavené: 15/10/2020
Zverejnené: 21/10/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky