Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1854
Dodávateľ: VILLA PRO s.r.o.
IČO: 31682731
Adresa dodávateľa: Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: Oprava nefunkčnej automatickej závory v Mníšku nad Hnilcom
Cena s DPH (€): 79,20
Vystavené: 27/10/2020
Zverejnené: 29/10/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku
Detail objednávky