Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/2125
Dodávateľ: Plot Života Tvojho s.r.o.
IČO: 53101537
Adresa dodávateľa: Floriánska 19, 040 01 Košice
Popis: Výmena úsekov oplotenia areálov stredísk SC KSK
Cena s DPH (€): 82657,62
Vystavené: 02/12/2020
Zverejnené: 09/12/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky