Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/461
Dodávateľ: Rapal s.r.o.
IČO: 36576506
Adresa dodávateľa: Športová 386/8, 4415 Nižná Myšľa
Popis: Prečistenie vodného toku Hornád pod telesom mosta M 4215 pred obcou Kysak.
Cena s DPH (€): 5748,00
Vystavené: 12/03/2020
Zverejnené: 13/03/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zuzana Slivenská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky