Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/52
Dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o.
IČO: 37954521
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
Popis: Overenie prenosných váh pre výkon úradného meranie celkovej hmotnosti a zaťažení náprav cestných vozidiel
Cena s DPH (€): 2772,00
Vystavené: 10/01/2020
Zverejnené: 16/01/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky