Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/651
Dodávateľ: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
IČO: 35859857
Adresa dodávateľa: Jána Stanislava 3010/1, 84105 Bratislava
Popis: Vstupný audit civilnej ochrany
Cena s DPH (€): 330,00
Vystavené: 24/04/2020
Zverejnené: 29/04/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky