Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/694
Dodávateľ: Dopravoprojekt a.s.
IČO: 31322000
Adresa dodávateľa: Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava
Popis: Projekt dočasného dopravného značenia s návrhom opatrení vo vzťahu k doprave aktuálne vedenej po ceste III/3420 a moste M 6390 cez Dolinský potok (Kluknava)
Cena s DPH (€): 4779,60
Vystavené: 04/05/2020
Zverejnené: 07/05/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zuzana Slivenská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky