Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/873
Dodávateľ: Ing. Pavol Slebodník
IČO: 30667721
Adresa dodávateľa: Záhradná 457/28, 053 13 Letanovce
Popis: Elektroinštalačné práce, 1. poschodie SC Košice
Cena s DPH (€): 876,00
Vystavené: 27/05/2020
Zverejnené: 29/05/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky