Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/979
Dodávateľ: SLOVAKIA TEAM, s.r.o.
IČO: 31672345
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 191/41, 075 01 Trebišov
Popis: Elektrospotrebiče TV
Cena s DPH (€): 368,98
Vystavené: 08/06/2020
Zverejnené: 11/06/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku
Detail objednávky