Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/997
Dodávateľ: Green Wave Recycling,s.r.o.
IČO: 45539197
Adresa dodávateľa: Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
Popis: Skartácia registratúrnych záznamov po vyraďovacom konaní
Cena s DPH (€): 102,00
Vystavené: 12/06/2020
Zverejnené: 18/06/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku
Detail objednávky