Číslo objednávky:2020/MI/1888
Dodávateľ: MESSER Tatragas spol. s r.o.
IČO: 685852
Adresa dodávateľa: Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Popis: Technické plyny
Cena s DPH (€): 620,00
Vystavené: 29/10/2020
Zverejnené: 04/11/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Darina Šípošová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent ekonomiky
Detail objednávky