Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/SNV/1173
Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo Čingov
IČO: 204251
Adresa dodávateľa: Tatranská 126, 053 11 Smižany
Popis: likvidácia odpadovej vody
Cena s DPH (€): 159,00
Vystavené: 09/07/2020
Zverejnené: 17/07/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Vladimír Baloga
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky