Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/SNV/1626
Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo Čingov
IČO: 204251
Adresa dodávateľa: Tatranská 126, 053 11 Smižany
Popis: likvidácia odpadovej vody
Cena s DPH (€): 120,00
Vystavené: 24/09/2020
Zverejnené: 30/09/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Vladimír Baloga
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky