Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/TV/1451
Dodávateľ: UNITRANS Trebišov s.r.o.
IČO: 36570249
Adresa dodávateľa: Hradišská 14, 075 01 Trebišov
Popis: kontrola originality
Cena s DPH (€): 396,00
Vystavené: 25/08/2020
Zverejnené: 27/08/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gejza Tóth
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky