Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1019
Dodávateľ: RadolTech, s.r.o.
IČO: 46950885
Adresa dodávateľa: Ochodnica 185, 023 35 Ochodnica
Popis: Nákup LED majákov pre všetky strediska SC KSK
Cena s DPH (€): 1149,54
Vystavené: 01/06/2021
Zverejnené: 17/06/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ