Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1021
Dodávateľ: EKO - FBB s.r.o.
IČO: 36471950
Adresa dodávateľa: Lúčna 1055, 9301 Vranov nad Topľou
Popis: Zabezpečenie odstránenia vyradených nadzemných nádrží na stredisku Moldava n/Bodvou
Cena s DPH (€): 1198,80
Vystavené: 01/06/2021
Zverejnené: 10/06/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ