Číslo objednávky:2021/KE/1045
Dodávateľ: Kontrakt JMV s.r.o.
IČO: 31666744
Adresa dodávateľa: Krivá 18, 4001 Košice
Popis: Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy pre CO Čaňa a Košický Klečenov
Cena s DPH (€): 480,00
Vystavené: 04/06/2021
Zverejnené: 10/06/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku