Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1065
Dodávateľ: LAVACOM s.r.o.
IČO: 51881713
Adresa dodávateľa: Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava
Popis: Výroba 15 ks informačných značiek pre označenie miesta parkovania služobných motorových vozidiel SC KSK na parkovisku pred budovou riaditeľstva
Cena s DPH (€): 306,00
Vystavené: 08/06/2021
Zverejnené: 10/06/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku