Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1066
Dodávateľ: FOREST, s.r.o. Mokrance
IČO: 31703640
Adresa dodávateľa: Mokrance 283, 045 01 Mokrance
Popis: Nákup ND na vozidlo Tatra 815 - KS646BG
Cena s DPH (€): 258,54
Vystavené: 08/06/2021
Zverejnené: 10/06/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku