Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1079
Dodávateľ: Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.
IČO: 53000064
Adresa dodávateľa: Námestie Maratónu mieru 1, 4266 Košice
Popis: Hygienická maľba priestorov riaditeľstva SC KSK - doplňujúca objednávka
Cena s DPH (€): 377,02
Vystavené: 10/06/2021
Zverejnené: 18/06/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku