Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1135
Dodávateľ: MOTOSPOL SK, s.r.o.
IČO: 50766350
Adresa dodávateľa: Slovenská 346/45, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Popis: Nákup ND na vozidlo Tatra 815 TV650AS
Cena s DPH (€): 135,00
Vystavené: 21/06/2021
Zverejnené: 28/06/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Tomáš Štark
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci oddelenia VO