Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1223
Dodávateľ: Enviroline, s.r.o., Košice
IČO: 31713645
Adresa dodávateľa: Františkánska 5, 040 01 Košice
Popis: kanalizačná prípojka strediska Správy ciest KSK Spišská Nová Ves - dopracovanie projektovej dokumentácie
Cena s DPH (€): 5 520,00
Vystavené: 29/06/2021
Zverejnené: 08/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ