Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1224
Dodávateľ: MP KANAL service s.r.o.
IČO: 45965838
Adresa dodávateľa: Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Popis: Čistenie a monitoring cestnej kanalizácie v Spišskej Novej Vsi z titulu rekonštrukcie cesty III/3244
Cena s DPH (€): 1 032,00
Vystavené: 29/06/2021
Zverejnené: 08/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ