Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1285
Dodávateľ: Božena Šamudovská
IČO: 43439632
Adresa dodávateľa: Zemplínska Široká 300, 07212 Zemplínska Široká
Popis: Žalúzie na plastové okná s montážou
Cena s DPH (€): 1 156,80
Vystavené: 09/07/2021
Zverejnené: 16/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Matej Pindroch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ investičného úseku