Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1288
Dodávateľ: AL - Klima s.r.o.
IČO: 50132261
Adresa dodávateľa: Popradská 2416/64/F, 040 11 Košice
Popis: Klimatizácia do kancelárie prevádzkového úseku
Cena s DPH (€): 1 107,00
Vystavené: 13/07/2021
Zverejnené: 16/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ