Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1300
Dodávateľ: VALBEK PRODEX, spol. s.r.o.
IČO: 17314569
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 16, 85101 Bratislava
Popis: Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sírnik - projektová dokumentácia búracích prác
Cena s DPH (€): 5 760,00
Vystavené: 15/07/2021
Zverejnené: 16/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ