Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1356
Dodávateľ: Jozef Staňo - AVIA FLASH
IČO: 33903573
Adresa dodávateľa: Blažice 132, 04416 Blažice
Popis: Nákup ND na vozidlo Avia A21.1 Furgon KE990DS
Cena s DPH (€): 187,39
Vystavené: 22/07/2021
Zverejnené: 30/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ