Číslo objednávky:2021/KE/1387
Dodávateľ: Zamborský Dušan - Duall
IČO: 35248033
Adresa dodávateľa: Smilno 135, 086 33 Smilno
Popis: Rekonštrukcia mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany – vypracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie(EIA)
Cena s DPH (€): 2 560,00
Vystavené: 28/07/2021
Zverejnené: 23/08/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ