Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1388
Dodávateľ: Zamborský Dušan - Duall
IČO: 35248033
Adresa dodávateľa: Smilno 135, 086 33 Smilno
Popis: Most M4356 cez potok Čierna Voda za obcou Stretava – vypracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie (EIA)
Cena s DPH (€): 2 830,00
Vystavené: 28/07/2021
Zverejnené: 23/08/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ