Číslo objednávky:2021/KE/1423
Dodávateľ: TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. skrátený názov TPA s.r.o.
IČO: 35871164
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 61/A, 82518 Bratislava
Popis: Kontrolná skúška vrátane extrakcie asfaltovej zmesi - vypracovanie posudku.
Cena s DPH (€): 290,26
Vystavené: 03/08/2021
Zverejnené: 06/08/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ