Číslo objednávky:2021/KE/1530
Dodávateľ: MOSTAT , spol. s r.o.
IČO: 36681091
Adresa dodávateľa: Belehradská 18, 040 13 Košice
Popis: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, SO 05.1 Dočasná obchádzka cesty II/555 - výkon činnosti odborného autorského dohľadu
Cena s DPH (€): 1 152,00
Vystavené: 25/08/2021
Zverejnené: 27/08/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Matej Pindroch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ investičného úseku