Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1603
Dodávateľ: ASUAN a.s.
IČO: 36594377
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 5, 040 13 Košice
Popis: Mreža liatinová uličných vpustov
Cena s DPH (€): 103,68
Vystavené: 08/09/2021
Zverejnené: 17/09/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Matej Pindroch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ investičného úseku