Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1770
Dodávateľ: ElektroJas s.r.o.
IČO: 52499901
Adresa dodávateľa: 04424Kostolná 80/795, 04424 Poproč
Popis: Výmena plynového ohrievača v dielni stredisko Košice okolie
Cena s DPH (€): 702,28
Vystavené: 28/09/2021
Zverejnené: 29/09/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ